close

Contact rapid

Firma care se ocupa de studiul acusticii, intocmire harti de zgomot si proiectarea acustica a incaperilor Sibiu

close

Formular cerere ofertă

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab cupiditate dignissimos doloremque eligendi necessitatibus omnis.

  Nume (obligatoriu)
  E-mail (obligatoriu)
  Telefon (obligatoriu)
  Observații

  Harti de zgomot

  Harti de zgomot

  CADRUL LEGAL

   

  Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, constituie actul normativ ce reglementează procedurile de realizare a cartării strategice de zgomot și a planurilor de acțiune.

  Metodologia de calcul și indicatorii de zgomot utilizați (Lzsn și Lnoapte), este prevăzută în metoda comună europeană CNOSSOS-EU 2021 ” Common Noise Assessment Methods in Europe”, transpusă în legislația națională prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1090/2019 privind transpunerea în legislația națională a apendicelor A-I ale anexei Directivei (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului – modificat și completat prin Ordinul nr. 842/2022.

  Valorile limită ale indicatorilor de zgomot la care se raportează rezultatele obținute în urma cartării strategice de zgomot sunt prevăzute în Ordinul 2328/2021 privind adoptarea valorilor-limită pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte).

  Legea 121/2019 abordează unitar la nivel național evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populației la zgomotul ambiant, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri:

  1. a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta lege;
  2. b) asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambiant și la efectele sale;
  3. c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătății umane, și pentru a menține nivelurile zgomotului ambiant sub valorile- limită definite conform art. 4 pct. 19, în situația în care acestea nu sunt depășite.

   

  Indicatorii de zgomot utilizați

  Conform prevederilor Legii 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, indicatorii de zgomot utilizați pentru cartarea strategică de zgomot sunt:

  • Indicatorul de Zgomot L zi-seară-noapte (Lzsn);
  • Indicatorul de zgomot L noapte (Lnoapte);

  Intervale de timp dintr-o zi calendaristică utilizate pentru determinarea indicatorilor de zgomot Lzi, Lseară și Lnoapte.

  Perioada dintr-o zi calendaristică

  Indicator

   Interval de timp

  zi

   Lzi

  07.00 – 19.00

  seară

  Lseară

  19.00 – 23.00

  noapte

   Lnoapte

  23.00 – 07.00

  – Indicatorul Lzi (indicator de zgomot pentru zi) este asociat disconfortului din timpul zilei.

  – Indicatorul Lseară (indicator de zgomot pentru seară) este asociat disconfortului din timpul serii.

  – Indicatorul Lnoapte (indicator de zgomot pentru noapte) este asociat disconfortului din timpul noptii, când se poate poate produce tulburarea somnului.

  – Indicatorul Lzsn (indicator de zgomot pentru zi-seară-noapte) este asociat disconfortului general, pe o durată de 24 de ore.

  Valori limită ale indicatorilor de zgomot utilizați

  Evaluarea rezultatelor obținute în urma cartării de zgomot, se realizează prin raportare la valorile limită prevăzute în tabelul 4 din Ordinul 2328/2021 privind adoptarea valorilor-limită pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte).

   

   

  ETAPE DE LUCRU – HĂRȚI DE ZGOMOT

  O hartă strategică de zgomot este o reprezentare a informaţiilor referitoare la unul dintre următoarele aspecte:

  1. a) starea existentă, anterioară sau viitoare a zgomotului în funcţie de un indicator de zgomot;
  2. b) depăşirea unei valori-limită;
  3. c) estimarea într-o anumită zonă a numărului de locuinţe, şcoli şi spitale care sunt expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot;
  4. d) estimarea numărului de persoane stabilite într-o zonă expusă la zgomot.

   in vederea evaluarii indicatorilor de zgomot, vor fi respectate urmatoarele etape de lucru:

  1.Culegerea datelor de intrare si stabilirea situatiei actuale:
  – vizita de informare pentru identificarea situatiei din teren: identificare si pozitionare surse de zgomot, pozitionare receptori / locatii sensibile (zone rezidentiale, zone de odihna si recreere, spatii de tratament, spatii de invatamânt, spitale, etc);
  – stabilirea situatiei actuale din punct de vedere al nivelului de zgomot ambiental prin masuratori sonometrice executate conform prevederilor SR ISO 1996/2-2008 „Acustica – Descrierea, masurarea si evaluarea zgomotului din mediul ambiant – Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant”;

  1. Elaborarea și / sau actualizarea hărților de bază ce vor conține toate straturile tematice prevăzute în Legea 121/2019;
  2. Modelarea matematica si estimarea nivelului de zgomot in diferite puncte de interes utilizand metoda comuna europeana de calcul CNOSSOS-EU 2021. Generare HARTA DE ZGOMOT cu software specializat SoundPlan V9.0 atât pentru fiecare tip de sursă de zgomot în parte cât și pentru zgomotul global, generat de toate sursele majore de zgomot din zona studiată.
  3. Evaluarea expunerii populatiei la zgomot utilizand indicatorii L(zsn) si L(noapte);
  4. Analiza si interpretarea rezultatelor masuratorilor si modelarilor matematice efectuate pentru verificarea incadrarii nivelului de zgomot inregistrat in limitele impuse prin legislatia in vigoare;
  5. Identificarea surselor majore ce conduc la depasirea nivelului de zgomot maxim admis conform legislatiei actuale si elaboarea Planurilor de Actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiant.

  HARTI DE ZGOMOT PENTRU PLANURI SI PROIECTE

  Acest tip de lucrare răspunde cerințelor legale – Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant – ce reglementează procedurile de realizare a cartării strategice de zgomot.

  Scopul cartării de zgomot pentru planuri și proiecte este de a evalua, la faza de proiect, sursele de zgomot aferente proiectului, de a predetermina valorile indicatorilor de zgomot prin generarea hărților de zgomot corespunzătoare surselor existente și a celor ce urmează a fi introduse prin implementarea proiectului și de a compara valorile obținute ale indicatorilor de zgomot cu valorile maxime permise conform legislației în vigoare.

  Etapele și metodologia de lucru sunt similare cu cele aferente Hărților Strategice de Zgomot, iar evaluarea rezultatelor se realizează prin raportare la valorile limită prevăzute în tabelul 4 din Ordinul 2328/2021 privind adoptarea valorilor-limită pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte).

  Alternativ, se poate utiliza și indicatorul de zgomot pe termen scurt (LAeqT), în acest caz evaluarea urmând a fi realizată prin raportare la valorile maxim permise ale nivelului de zgomot conform SR 10009-2017.

  Pentru o evaluare corectă a impactului generat de realizarea proiectului studiat asupra valorilor globale ale indicatorilor de zgomot din proximitatea acestuia, vor fi identificate și luate în considerare și sursele preexistente de zgomot (industrial, comercial, rutier sau feroviar) din vecinătatea și/sau din interiorul amplasamentului analizat.

   

  În situația în care rezultatele Studiului de Evaluare a Nivelului de Zgomot și a cartării de zgomot pentru planurile și proiectele evaluate vor releva zone în care valorile maxime permise ale indicatorilor de zgomot sunt depășite, vor fi identificate și propuse lucrări și/sau măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot în vederea respectării cerințelor impuse prin legislația în vigoare.

   

  1. LUCRĂRI DE REFERINȚĂ – HĂRȚI STRATEGICE DE ZGOMOT / CARTARE ZGOMOT
  • Trafic aerian – Aeroportul Internațional Sibiu – 2009, 2013;
  • Trafic aerian – Aeroportul Internațional Cluj-Napoca – 2015, 2017, 2022;
  • Trafic aerian – Aeroportul Internațional Iași – 2017;
  • Zgomot Industrial – Incinta industrială AZOMUREȘ SA – 2016, 2020, 2021;
  • Zgomot Industrial – Incinta industrială KRONSPAN SEBEȘ SA – 2017, 2019;
  • Zgomot Industrial – Incinta industrială AGRICOLA INTERNATIONAL SA– 2020;
  • Zgomot Industrial – Incinta Industrială INDUSTRIES YELD SRL Bacău – 2023;
  • Trafic aerian – Heliport Centrul Medical de Excelență în Oncologie București – 2019;
  • Trafic rutier – Centura Metropolitană Cluj – 2020-2021;
  • Trafic rutier – Drum expres DX 4 – 2021;
  • Trafic rutier – Varianta de Ocolire Trafic Ușor Iași – 2021;
  • Trafic rutier – DEDEMAN CAMPUS Bacău – 2021;
  • Trafic rutier – Complex SIMBA INVEST Bacău – 2021;
  • Trafic rutier – Complex ARENA RESIDENCE Bacău – 2021;
  • Trafic rutier – Complex DUNICEC COM Bacău – 2021;
  • Trafic rutier – Complex TRUTZI REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL – 2022;
  • Trafic aerian – Heliport SCANDINC PROD SRL Oradea – 2022;
  • Trafic rutier – Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 1 Sibiu – Boița – 2022;
  • Trafic rutier – Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș – 2023;

   

  Contact Icon
  expand_less
  Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.